CÔNG TY TNHH AQUASTAR THĂNG LONG - PHÂN PHỐI THIẾT BỊ BỂ BƠI, MÁY BƠM NƯỚC, LÒ SƯỞI

RETURN FITTINGS

Giá bán: Liên hệ

Code

Ref.

Type of pool

Flow rate l/h

Outlet (mm)/ Standard

Connection (Ø)

Weight (kg)

Vol. (m3)

M.O.Q**

 

 

060500206400

BOF 20

Concrete

5000

20

63 (PN10)

1.2

0.01

4

slip

060500205100

BOF 21

Concrete

5000

20

50 / 40 mm

1.2

0.01

4

slip

060500142000

BOR 14

Concrete

3000

14

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060500202000

BOR 20

Concrete

5000

20

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060500242000

BOR 24

Concrete

7000

24

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060500302000

BOR S

Concrete

7000

EN 13451

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060501142000

BOL 14

Liner

3000

14

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060501202000

BOL 20

Liner

5000

20

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060501242000

BOL 24

Liner

7000

24

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060501302000

BOL S

Liner

7000

EN 13451

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060502142000

BOLI 14

Liner

3000

14

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060502202000

*BOLI 20

Liner

5000

20

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060502242000

*BOLI 24

Liner

7000

24

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060502302000

*BOLI S

Liner

7000

EN 13451

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

060502312000

*BOLI SF

Liner

7000

EN 13451

2'' / 50 mm

1.3

0.01

4

screw-on

 

Sản phẩm cùng loại

Đối tác

lvam55dje5lli9w8
SanPham
lhojg2eog0a85v0h
ludlzz1c9s41je2q