CÔNG TY TNHH AQUASTAR THĂNG LONG - PHÂN PHỐI THIẾT BỊ BỂ BƠI, MÁY BƠM NƯỚC, LÒ SƯỞI

STANDARD LADDERS

Giá bán: Liên hệ
Code Ref AISI stainless steel No. steps Weight (kg). Vol. (m3 qty/ pallet M.O.Q** Depth Width Height

070101020000

PI 2

304

2

10

0.078

14

1

650

500

1330

070101030000

PI 3

304

3

11.5

0.091

14

1

650

500

1580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070101050000

PI 5

304

5

15

0.117

14

1

650

500

2080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070110030000

IP 3

316

3

11.5

0.091

14

1

650

500

1580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070110050000

IP 5

316

5

15

0.117

14

1

650

500

2080

 

Sản phẩm cùng loại

Đối tác

lvahvtgu6qgzff1s
SanPham
lhojg2eog0a85v0h
ludlz6qkf3sg19rg